Web-kamera

EFLA

Kiitotie kaksviis ry

TyŲtjšrventie 25 15880 Hollola

Velleri Friman   0400 716 140

 
 

Ultrakevyt lentokone

Puhumme mielellämme kevytilmailusta ja siihen luetaan kuuluvaksi myös liidinlajit. Niitä harrastavat kerhot ovat erikoistuneet liitimiin. Meillä K25:ssä harrastetaan kuitenkin ultrakevytlentämistä.

Ultrakevyt lentokone on viranomaisten antaman määritelmän mukaan enintään kaksipaikkainen kevyt lentokone. Sen sakkausnopeus laskuasussa on enintään 65 km/h, eikä suurin sallittu lentoonlähtömassa saa ylittää:

- 300 kg yksipaikkaisella maalentokoneella,
- 450 kg kaksipaikkaisella maalentokoneella
- 330 kg yksipaikkaisella vesilentokoneella tai amfibiolla
- 495 kg kaksipaikkaisella vesilentokoneella tai amfibiolla

Ultrakevyellä lentokoneella voidaan toimia sekä maa- että vesilentokoneena, edellyttäen että sen maksimi lentoonlähtömassat ovat molemmissa tapauksissa edellä mainittujen massarajoitusten mukaiset. Ultrakevyet lentokoneet kuuluvat erityislaatuisina ilma-aluksina koe- ja harrasteluokkaan (experimental).

Ultrakevyet lentokoneet jaetaan ohjaustavan perusteella kahteen luokkaan:

- Luokka A; lentokoneet, joita ohjataan kokonaan tai osittain massakeskiötä siirtämällä. Ne ovat luonteeltaan enemmänkin riippuliitimien moottoroituja jatkokehitelmiä.
- Luokka B; lentokoneet, joita ohjataan ohjainpinnoin, kuten kaikkia tavanomaisia lentokoneita.

K25:n antamassa koulutuksessa on kysymys siis B-luokan koneista.

Lähivuosina Eurooppalainen ilmailuviranomainen on hyväksymässä käyttöön myös nykyistä ultrakevyttä hieman raskaamman koneen (ELA/LSA), joka mahdollistaa suuremman kuormauksen ja laajentaa ilmailun mahdollisuuksia monipuolisemmaksi kuin nykyiset ultrakevyet lentokoneet. K25 tulee aikanaan siirtymään tähän lentokoneluokkaan, joka saavuttanee nopeasti yhtä suuren suosion kuin ultrakevyet lentokoneet nyt.

 
Mainokset


 
Uutiset

Vesivehman ilmailupšivš 17.06.2017